Danes je 21.7.2024

Input:

2023.01.1.2 Gensko spremenjena/modificirana hrana in živali (1. del)

10.1.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

2023.01.1.2 Gensko spremenjena/modificirana hrana in živali (1. del)

Vesna Veljanovski – G., univ. dipl. inž. živ. tehn., HELIANTH svetovanje in prehranski inženiring d.o.o.

  • Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS in spremembe.

  • Evropska zakonodaja o gensko spremenjenih organizmih je zelo obširna in ureja gojenje rastlin in živali, eksperimentiranje z njimi, proizvodnjo in označevanje izdelkov, ki so izdelani iz gensko spremenjenih organizmov ali pa jih vsebujejo.

  • Pravni okvir Evropske unije o gensko spremenjenih organizmih (GSO) določa, da je za gojenje GSO ali prodajo gensko spremenjene hrane in krme treba pridobiti dovoljenje Evropske komisije. V namen postopka odločanja znanstveno oceno poda Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) v sodelovanju z znanstvenimi organi držav članic. Seznami GSO, pa tudi podjetij in raziskovalnih ustanov, ki delujejo na področju GSO, so javno dostopni v evropskih registrih (povzeto po spletni strani EU in ZPS).

  • Evropska komisija je 22. aprila 2015 predstavila rezultate pregleda postopka odločanja za odobritev gensko spremenjenih organizmov (GSO) kot živil in krme (vir: poročilo državnega zbora RS - Gensko spremenjeni organizmi Primerjalni pregled (PP). Avtorji: Marjana Križaj, 19. 5. 2015).

Ko govorimo o GSO (gensko spremenjenih organizmih), imamo večinoma negativno stališče, sploh ko gre za takšno hrano. Tema tega članka je ugotoviti in definirati, kaj so GSO (gensko spremenjeni organizmi) in ali so nevarni ter kaj je GSH (gensko spremenjena hrana) in ali je varna za uživanje.

Gensko spremenjena hrana

Ena od definicij za gensko spremenjeno hrano (GM hrana ali biotehnološka hrana) je: