Danes je 18.6.2024

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Živila v zakonodaji in praksi

Smernice za ravnanje v skladu z zahtevami in zakonodajo s področja živil

Avtorji: 

Tatjana Kruder

Vesna Veljanovski - G. 

On-line vestnik Živila v zakonodaji in praksi

Copyright 2020 by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Vse pravice, predvsem avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine so izključna last Dashöfer Holding, Ltd. ter so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Vse pravice so pridržane, predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije in prevoda. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedana reprodukcija v kakršni koli obliki (tisk, fotokopiranje, elektronske ali druge reprodukcijske oblike) in tudi shranjevanje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih off-line sistemov.

Informacije, ki jih to delo vsebuje, so bile pripravljene na osnovi najboljših spoznanj v času objave, zaradi neenotnih pravnih razlag in nepopolnih rezultatov raziskav ter zakonodaje pa delo ne zagotavlja absolutne brezhibnosti. Za točnost prispevkov odgovarjajo avtorji.

Splošni pogoji poslovanja

Izdajatelj:

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Dunajska cesta 21

1000 Ljubljana

E-mail: info@dashofer.si

Spletna stran: www.dashofer.si

Telefon: 01/ 434 55 90

Fax: 01/ 434 55 94

Uredništvo:

Špela Štrlekar, strokovni urednik

E-mail: spela.strlekar@dashofer.si

ISSN 2820-4921

Vsebina
Naročilnica

Cena 12-mesečne naročnine znaša 8.17 eur mesečno.