Danes je 21.7.2024

Input:

2022.01.1.1 Označevanje živil

1.9.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

2022.01.1.1 Označevanje živil

Tatjana Kruder, univ. dipl. inž. živ. tehn.

Zakonske podlage:

  • Uredba EU št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom,

  • Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana,

  • Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, št. 6/14),

  • Pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 83/14 in 74/16).

Kaj je potrebno navesti pri označevanju predpakiranih živil

Obvezno označevanje hranilne vrednosti mora vključevati vse naslednje podatke, pa tudi količino vseh hranil ali drugih snovi, na katere se nanaša prehranska ali zdravstvena trditev:

  • energijsko vrednost,

  • maščobe, nasičene maščobe,

  • ogljikove hidrate, sladkorje,

  • beljakovine in

  • sol.

Energijska vrednost mora biti navedena v kilodžulih (kJ) in kilokalorijah (kcal). Najprej je treba navesti vrednost v kilodžulih in nato vrednost v kilokalorijah. Uporabljata se kratici kJ/kcal. Vsebnost posameznega osnovnega hranila se podaja smiselno v enotah za maso (grami – kratica g) ali volumen (mililitri – kratica ml). Če prostor dopušča, se označba navede v numerični obliki kot preglednica. Če prostor ne dopušča prikaza informacij v obliki preglednice, se lahko uporabi linearna oblika. Če je energijska vrednost ali količina hranil v proizvodu zanemarljiva, se lahko informacije o navedenih elementih nadomestijo z izjavo, kot je »Vsebuje zanemarljive količine …«, ki se navede v neposredni bližini označbe