Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 2426/2018, Pravilnik o jodiranju jedilne soli, z dne 21.7.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o jodiranju jedilne soli
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje jodiranja in način označevanja embalaže soli, namenjene za prehrano ljudi in proizvodnjo živil, kot javno zdravstveni ukrep zaradi preskrbe prebivalcev z jodom.
2. člen
(postopek informiranja in klavzula)
(1)  Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535