Danes je 21.7.2024

Živila v zakonodaji in praksi
Produktni menedžer

2024.04 Uvodnik

Uredništvo založbe Verlag Dashöfer

Spoštovani!

S časopisom Živila v zakonodaji in praksi vas bomo seznanjali z aktualnimi informacijami s področja živil, saj želimo, da vam služi kot pomočnik pri vsakodnevnem poslovanju in reševanju pravnih, zakonodajnih, sanitarnih in drugih izzivov, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

Vabljeni k branju!

Uredništvo založbe Verlag Dashöfer


NOVOST

Popolnoma nov on-line vestnik Živila v zakonodaji in praksiki vam bo služil kot zvesti pomočnik pri vsakodnevnem poslovanju in reševanju pravnih, zakonodajnih, sanitarnih in drugih izzivov, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

Z vestnikom vas bomo na mesečni ravni obveščali o aktualnih zadevah in seznanjali z informacijami z raznoraznih področij, povezanih z živili. V njem boste v obliki člankov našli vsebino z naslednjih področij:

 • označevanje živil,
 • skladnost, varnost in kakovost živil,
 • obrazci, postopki za ravnanje v skladu z zahtevami, obveščeni boste tudi o posebnostih in pogostih napakah,
 • smernice za ravnanje v skladu z zakonodajo,
 • embalaža za živila,
 • živilski odpadki,
 • HACCP,
 • varstvo pri delu z živili,
 • prodaja živilskih izdelkov preko spleta,
 • dostava živilskih izdelkov preko spleta,
 • uvoz/izvoz živil,
 • prihodnji trendi.

Redno boste tudi seznanjeni z najnovejšimi informacijami s področja živil, in sicer v obliki novic. O vsaki novosti boste obveščeni po elektronski pošti.

Naročnikom on-line vestnika pripadajo tudi nekatere ugodnosti:

 • servis vaše vprašanje-odgovor strokovnjakav sklopu katerega strokovnjaku zastavite vprašanje, ta pa vam poda strokovni odgovor,
 • o vsaki novi številki ste obveščeni po elektronski pošti,
 • vsaka številka vam je na voljo v PDF formatu,
 • vsako številko lahko natisnete ali shranite na vaš računalnik
 • dostop do arhiva vseh številk on-line vestnika, do katerega dostopate tukaj.

 

Avtorji:

Tatjana Kruder, univ. dipl. inž. živ. tehn., zadnjih 13 let samostojna svetovalka s področja živilstva, prehrane in higiene živil. Je sodna izvedenka in cenilka za živilstvo ter z mnogimi izkušnjami na področju izobraževanja oseb, ki delajo z živili (domovi za upokojence, posebni socialno varstveni domovi, šole in vrtci, širša javnost). Ima dolgoletne izkušnje s področja prehrane bolnikov, med drugim tudi kot vodja prehrane v Bolnišnici Celje. Sodelovala je pri mnogih projektih osveščanja o pomenu zdrave prehrane ter zdravega načina življenja (Akademija zdravega življenja; Novi tednik in Radio Celje ter Micropis; Karavana varne kemija z društvom PLANET ZEMLJA; sodelovanje v mednarodnem projektu »kemijskovaren.si« na Ministrstvu za zdravje, izobraževanja preko Območno obrtnih zbornic ter nastopi v televizijskih in radijskih oddajah).

Vesna Veljanovski, univ. dipl. inž. živ. tehn. - G., HELIANTH svetovanje in prehranski inženiring d.o.o.
Je pooblaščen IZS inženir projektant z žigom in tudi mentorica arhitektom pri pripravi na strokovne izpite za pooblaščene inženirje. Skupaj z arhitekti se ukvarja s projektiranjem tehnologij živilskih in gostinskih obratov ter pripravlja in podpisuje tehnološko dokumentacijo potrebno pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Kot pooblaščen inženir pripravlja in podpisuje gradbene mape.

Reference:

 • Predsednica in aktivna članica Slovenskega prehranskega društva – SPD.
 • Leta 2003 pridobljen Certifikat pospeševalnega centra za malo gospodarstvo – PCMG; registrirana pri PCMG na Ministrstvu za gospodarstvo RS.
 • Leta 2004 kot član ožje projektne skupine povabljena k sodelovanju s strani Ministrstva za gospodarstvo in GZS k PHARE Twinning Light Project.
 • Leta 2005 na čebelarski zvezi ČZS Project leader pri pripravi nacionalnih panožnih Smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP.
 • Leta 2006 postala notranji presojevalec HACCP sistemov po ISO 22000:2005.
 • Leta 2007 opravila strokovni izpit na Inženirski zbornici Slovenije in postala pooblaščeni inženir projektant za sanitarno tehnologijo pri projektiranju živilskih objektov.
 • Registrirana članica IZS in ima aktiven žig inženirja IZS T-0705.

Od leta 2008 naprej se redno vsako leto izobražuje in dopolnjuje svoje znanje na področju prehrane, hrane, projektiranja in HACCP. Redno spremlja zakonodajne spremembe oziroma dopolnitve na področju varne hrane, živil in krmil v branžah, kot so gostinstvo, proizvodnje, trgovine, logistika, pekarne, destilarne, pivovarne itd.

 
Vsebina
Naročilnica

Cena 12-mesečne naročnine znaša 8.17 eur mesečno.